Przepompownie

Przepompownie stosuje się: 

  • w obiektach gminnych, w których w całości lub w części jest zbudowana kanalizacja tłokowa. 
  • w miejscach, w których pomiary spadkowe nie pozwalają na podłączenie kanalizacji spadkowej.
  • jako przepompowanie ścieków z piwnic, suteren itp. do oczyszczalni, szamb lub beczek.


Przepompownie produkuje się w typowych rozmiarach, ale po konsultacji z producentem można osadzić także inny typ pompy zgodny z zapotrzebowaniem Klienta lub zmienić i dostosować wymiary zbiornika.

Przepompownie grawitacyjne PCS1-AQUA i PCS2-AQUA

Przepompownia służy do przepompowania ścieków z domów rodzinnych i obiektów rekreacyjnych do grawitacyjnej/spadkowej kanalizacji z wysokością do 12 m.

Przepompownie tłokowe CS1-AQUA do CS4-AQUA

Przepompownie stosowane są do pompowania ścieków z gospodarstw domowych, domów letniskowych, hoteli, części gmin czy całych gmin i miast do kanalizacji ciśnieniowej. Przepompownie nie nadają się do pompowania cieczy I-II klasy palności. Średnią wydajność przepompowni można dostosować do wymagań klienta. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian i adaptacji technologii przy zachowaniu parametrów technicznych.