Program deszczowy

Wykorzystanie deszczówki

Deszczowy program służy do zbierania deszczówki w zbiorniku i wykorzystania jej do podlewania, mycia samochodów itp.

Oto kilka powodów dlaczego warto korzystać z programu deszczowego:
• wciąż wzrastające ceny wody pitnej,
• łatwość zbierania i gromadzenia deszczówki,
• deszczówka nadaje się do prania, podlewania, do toalety, mycia samochodów itp.

Zestaw tworzy plastikowy zbiornik z polipropylenu z nadbudową. Zbiornik jest podziemny. W nadbudowie znajduje się filtr wpływającej wody, domowa studzienka z systemem zabezpieczającym przepięcie na wodę ze studni lub wodociągu, np. przy niewystarczającej ilości wód deszczowych. Zbiorniki mają wpływ, odpływ i awaryjny przepad. Wejście ma wymiary 600x1200 mm i zawiera pokrywę. Wielkość zbiornika dobiera się na podstawie wielkości dachu lub zakładaną potrzebą wody.

Na wykresie obok przedstawiono ilość wody zużywanej w gospodarstwie domowym do różnych celów. Istnieje możliwość zastąpieniaaż 50 % wody pitnej wodą deszczową.

Osadzanie w terenie

  • wykopać dół (wielkość zbiornika powiększona o przestrzeń na manipulację),
  • wylać betonową wylewkę na dnie wykopu, 20 cm, z siecią zbrojoną. 
  • osadzić zbiornik na zastygłą i czystą podmurówkę, 
  • podłączyć wpływ i odpływ awaryjny - podłączyć wodociąg wody użytkowej,
  • napełnić zbiornik wodą przed obsypywaniem piaskiem lub ziemią. Zasypać resztę dołu wykopaną ziemią i wyrównać teren.
  • obetonować płaszcz do poziomu sufitu, wylać żelazobetonową płytę (podeprzeć od środka)
  • przy występowaniu wód gruntowych, do zbiornika należy dodać kołnierze i wzmocnienia.
Typy zbiorników
Opisy systemu zbiorników na deszczówkę.
Schemat systemu programu deszczowego
Schemat systemu programu deszczowego.