Filtry biologiczne

 

FILTR BIOLOGICZNY BF-EK (1-20 osób)


Zastosowanie:
Filtr biologiczny oczyszcza w sposób mechaniczno-biologiczny ścieki pochodzące z domów, obiektów rekreacyjnych, pensjonatów itp. Wykorzystuje się go przede wszystkim tam, gdzie produkcja ścieków przebiega nieprawidłowo. Filtr osadza się za oczyszczalnią EK-S-AQUA lub za szambem biologicznym SK-EK-AQUA jako dalszy stopień oczyszczania ścieków. Przeczyszczone ścieki należy wypuścić zgodnie z miejscowymi warunkami do wodociągu, kanalizacji deszczowej, gromadzić w zbiorniku i wykorzystać w okresie wegetacji do podlewania lub odprowadzić do studni, tunelu lub drenażu.


BIOLOGICZNE OSADNIKI GNILNE W POŁĄCZENIU Z FILTREM BIOLOGICZNYM
Opis:
Filtry są produkowane jako plastikowe zbiorniki samonośne osadzane wgłąb terenu, obsypane piaskiem lub ziemią bez konieczności obetonowania. Przeczyszczona woda z oczyszczalni ścieków lub z szamba nacieka przez kosze filtrujące do filtra. Kosze znajdują się w środkowej części zbiornika i są stale zanurzone. Kosze wypełnione wkładką filtrującą stopniowo oblepiają się biomasą, która wspomaga proces oczyszczania. Wraz z wydłużającym się czasem filtracji wzrasta ilość biomasy, którą należy wylać z filtra za pomocą czerpadła do osadu. Wyciągnięty osad umieszczamy z powrotem w oczyszczalni lub szambie. Na odpływie filtra umieszczona jest delikatna wkładka w rurze z polipropylenu DN 100, która służy do doczyszczania i przechwytywania pozostałych nieczystości. Wkładkę filtrującą można w łatwy sposób wyjąć i przeczyścić. Techniczna budowa filtra może być dostosowana do konkretnych warunków (kierunkowe umieszczenie wpustu i odpływu, zmiana wysokości w zależności od warunków miejscowych). Filtr jest zamknięty pokrywą, po której można chodzić.

Posadowienie filtra w gruncie:
Do osadzenia filtra potrzebny jest wykop o rozmiarach: średnica zbiornika + min. 20 cm i o głębokości zależnej od głębokości osadzenia rurociągu. Na dnie wykopu należy wylać betonową płytę o grubości około 10 cm. Zbiornik filtra osadza się w wykopie i wraz ze stopniowym napełnianiem zbiornika wodą, obsypuje się go piaskiem lub przesianą ziemią o niskiej ziarnistości. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik należy obetonować (konieczność konsultacji z producentem). Nad zbiornikiem nie można jeździć żadnym pojazdem dlatego należy zachować odstęp krawędzi zbiornika od krawędzi powierzchni przejezdnej o długości min. 1,5 m. Wykonanie zbiornika, nad którym można jeździć należy skonsultować z producentem.

Legenda:

V…wysokość
Vt…wysokość od terenu do wpustu
Vn…wysokość od dna zbiornika do wpustu
Vo…wysokość od dna zbiornika do odpływu
D…średnica zbiornika
Dv…średnica wykopu


Użytkowanie filtra:

Zaleca się minimalnie raz na 6 miesięcy wizualna kontrolę filtra a przy bieżącym stałym obciążeniu zaleca się czerpać nadmiar osadu wbudowanym czerpadłem. Po odczerpaniu wyjąć kosze filtrujące i wkładkę filtrującą z odpływu i przepłukać pod strumieniem bieżącej wody. Dla ułatwienia wkładania i wyciągania tych elementów na poziomie ich pokryw znajdują się uchwyty.


Zalety:

  • minimalne nakłady na otoczenie,
  • możliwość stałego lub okresowego użytkowania,
  • łatwa i szybka instalacja,
  • minimalne koszty użytkowania,
  • łatwa obsługa i użytkowanie.

Typowe filtry biologiczne BF–EK
TypIlośćObjętośćWymiaryWaga
  osób m3 D V Vt Vn Vo kg
BF1-EK 2-6 1,2 1,0 2,0 0,7 1,3 1,25 80
BF2-EK 6-10 2,0 1,3 2,0 0,7 1,3 1,25 105
BF3-EK 10-14 3,0 1,6 2,0 0,7 1,3 1,25 140
BF4-EK 14-18 4,0 1,85 2,0 0,7 1,3 1,25 180
BF5-EK 18-22 4,7 2,0 2,0 0,7 1,3 1,25 220

Vt - 0,7 m w standardowych rozwiązaniach
Vt - ponad 0,7 możliwe za dopłatą po uzgodnieniu z producentem


Jakość oczyszczonych ścieków w odpływie w zestawieniu z oczyszczalnią ścieków EK-S:

Parametry oczyszczonych ścieków w odpływie przy prawidłowo użytkowanej oczyszczalni i po doczyszczaniu za pomocą filtra biologicznego; wartości zgodne z NV č. 416/2010:

WskaźnikParametrypm
BSK5 Poniżej15 mg/l 15 mg/l 20 mg/l
CHSK Poniżej 80 mg/l 90 mg/l 100 mg/l
NL Poniżej 15 mg/l 15 mg/l 20 mg/


Jakość oczyszczonych ścieków w odpływie w zestawieniu z szambem SK-EK:

Parametry oczyszczonych ścieków w odpływie przy prawidłowo użytkowanym szambie i po doczyszczaniu za pomocą filtra biologicznego; wartości zgodne z NV č. 416/2010: 
 

WskaźnikParametrypm
BSK5 Poniżej 25 mg/l 30 mg/l 40 mg/l
CHSK Poniżej100 mg/l 120 mg/l 150 mg/l
NL Poniżej 20 mg/l 30 mg/l 40 mg/l


Filtr spełnia normy:

CSN 75 6402 – Oczyszczalnie ścieków do 500 osób
CSN 75 0905 – Testy wodoszczelności zbiorników wodociągowych i kanalizacyjnych
Rozporządzenie RM nr 416/2010, które dotyczy wskaźników i parametrów zanieczyszczenia ścieków płynnych.

TypBF1-EKBF2-EKBF3-EKBF4-EKBF5-EK
Ilość osób 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22
Cena Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie