Zbiorniki NKL - AQUA poziome – samonośne

Opis:
Plastikowa beczka NKL – AQUA jest szczelną poziomą beczką wyprodukowaną ze zgrzewanego polipropylenu (PP). Beczkę tworzy poziomy walec z wypukłymi ściankami czołowymi. W wierzchniej części płaszcza jest wejście o średnicy 75 cm umożliwiające wejście do zbiornika. Wejście jest zwieńczone pokrywą. W wierzchniej części znajduje się gardło z gumową uszczelką DN 150 do podłączenia kanalizacji, odpływ można umieścić w dowolnym miejscu. Płaszcz beczki jest masywnie wzmocniony co daje konstrukcji solidność i stabilność. Spód posiada kotwice i otwory na armaturę. 

Wykorzystanie:
Plastikowa beczka to zbiornik służący do gromadzenia ścieków lub innych cieczy z domów rodzinnych i innych obiektów. Ten typ jest przeznaczony do instalacji w terenach zielonych nie obciążonych ruchem drogowym. Ścieki są doprowadzane grawitacyjną lub ciśnieniową kanalizacją.

Instalacja:
Plastikowa beczka NKL- AQUA  jest przeznaczona do instalacji w terenach zielonych w wykopie. Dno wykopu trzeba utwardzić żwirem o grubości 10 cm i wypoziomować. Po osadzeniu należy przyłączyć kanalizację do gardła DN 150 z uszczelką. Potem zbiornik trzeba zakotwiczyć na dole, przeciągnąć pręty o gr. 8 mm przez otwory. Po instalacji pręta, można betonować kotwice o mocy 10-15 cm. Beczkę należy obsypać piaskiem lub żwirem i jednocześnie napełniać zbiornik wodą pamiętając, że poziom wody musi być wyższy niż poziom obsypu. Sufit jest przystosowany do obciążenia do 70 cm ziemi. Przy występowaniu wód gruntowych wykop trzeba odrenażować i skonsultować z producentem.

MODEL ZBIORNIKAGRUBOŚĆ ŚCIANKI
w (mm)
POJEMNOŚĆ
w (litrach)
ŚREDNICA
w (mm)
DŁUGOŚĆ
w (mm)
NKL 4-AQUA 5 4000 1270 3000
NKL 4-AQUA 8 4000 1270 3000
NKL 6-AQUA 8 6000 1600 2900
NKL 7-AQUA 8 7000 1700 3000
NKL 8-AQUA 8 8000 1900 2650
NKL 9-AQUA 8 9000 1900 3000
NKL 10-AQUA 8 10000 1900 3350
NKL 12-AQUA 8 12000 1900 4050
NKL 14-AQUA 8 14000 1900 4750
NKL 16-AQUA 8 16000 1900 5450
NKL 18-AQUA 8 18000 1900 6150

Zbiorniki NKL poziome