Usługi

Konsultanci - wsparcie-techniczne
Oferujemy kompleksowe doradztwo i usługi dla klientów.
Sprzedaż części zamiennych
AQUA-LIVE oferuje swoim klientom sprzedaż części zamiennych.
Usługi serwisowe
Firma AQUA-LIVE prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Transport
Transport w całej Unii Europejskiej.
Uruchomienie oczyszczalni ścieków
Poprzez uruchomienie oczyszczalni ścieków rozumie się przyjazd technika-serwisanta na miejsce, w którym oczyszczalnia została zbudowana,  wyregulowanie i uruchomienie.