Usługi

Konsultanci - wsparcie-techniczne

Oferujemy kompleksowe doradztwo i usługi dla klientów.

Sprzedaż części zamiennych

AQUA-LIVE oferuje swoim klientom sprzedaż części zamiennych.

Usługi serwisowe

Firma AQUA-LIVE prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Transport

Transport w całej Unii Europejskiej.

Uruchomienie oczyszczalni ścieków

Poprzez uruchomienie oczyszczalni ścieków rozumie się przyjazd technika-serwisanta na miejsce, w którym oczyszczalnia została zbudowana,  wyregulowanie i uruchomienie.